Gedachtenis

 

 

 

 

 

De laatste zondagen van het liturgisch jaar, tijdens de voleindingszondagen, vormen de periode waarin we onze vergankelijkheid onder ogen zien. Kerken gedenken de gestorvenen en zien vooruit naar het hemels koningschap van Christus.

 

 

Katholieken kennen op 1 en 2 november Allerheiligen en Allerzielen. In protestante kerken is die gedachtenis-viering op de laatste zondag van het liturgisch jaar, vlak voor advent.
Sommige protestante gemeenschappen sluiten aan bij de oudere traditie om dat in begin november te doen.

 

 

 

 

 

 

 

Recepten bij Gedachtenis

· Allerheiligenbrood
. Dadelcake
· Krakelingen, koekjes met een achtvorm
. Kwarktaart met maanzaadspiraal
· Rozemarijnboterkoek
. Rijstepap met rozenblaadjes
. Troostvolle lavendelkoekjes
. Witte vlaai met gort

 

 

 

Bakkerijwiki

 

 

In de Bakkerijwiki en het daarmee verbonden Calendarium leggen wij, van het Bakkerijmuseum in Hattem, uit wat er allemaal bij brood en banket komt kijken, nu, maar vooral vroeger.

 

U kunt er zowel recepten vinden, als folklore en geschiedenis. Voor de overzichtelijkheid zijn de onderwerpen over drie kringlopen verdeeld:

de kringloop van het graan
de kringloop van het jaar
de kringloop van het leven.

Daarnaast worden nog tal van andere onderwerpen behandeld die met het ambacht van bakker en gebruiken rond brood en banket te maken hebben.

Er zijn diverse recepten op de site die stilstaan bij een overlijden.
Kijk daarvoor op bakkerijwiki.nl
Of ga direct naar bijvoorbeeld:
Uitdelen van brood 
Begrafenisbrood
Rouw en begrafenis in België