Gedachtenis

 

 

 

 

 

De laatste zondagen van het liturgisch jaar, tijdens de voleindingszondagen, vormen de periode waarin we onze vergankelijkheid onder ogen zien. Kerken gedenken de gestorvenen en zien vooruit naar het hemels koningschap van Christus.

 

 

Katholieken kennen op 1 en 2 november Allerheiligen en Allerzielen. In protestante kerken is die gedachtenis-viering op de laatste zondag van het liturgisch jaar, vlak voor advent.
Sommige protestante gemeenschappen sluiten aan bij de oudere traditie om dat in begin november te doen.

 

 

 

 

 

 

 

Recepten bij Gedachtenis

· Allerheiligenbrood
· Rozemarijnboterkoek
. Kwarktaart met maanzaadspiraal
.Troostvolle lavendelkoekjes
·Krakelingen, koekjes met een achtvorm
.Dadelcake
.Witte vlaai met gort