Zeven scheppingsdagen

De eerste dag: Licht

(…) Gods  geest zweefde over het water.
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
God zag dat het licht goed was,
En hij scheidde het licht van de duisternis’
– Genesis 1 vers 1-3 –

 

 

“Ene, God van den beginne,
Licht een en ongedeeld (…)
Laat aan het licht komen wie we zijn:
mensen naar  jouw hart,
die deze aarde mogen bewonen;
haar tot een veilig thuis maken
voor alle leven”.

Andries Govaart in:
Levend  Huis, ecospiritualiteit en schepping,
KOK, 2008


Recepten bij de eerste dag

· Pilav: saffraanrijst met kip
· Mais-muffins

 

 

De tweede dag:  Water

God zei:
‘Er moet midden in het water een gewelf komen
dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’
En zo gebeurde het.
God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf
van het water erboven’.
– Genesis 1, vers 6-7 –

 

 

“Wie ingaat tot dit water,
gaat in tot die het water schiep:
de liefde van de Vader
Is als het water diep”.

– Muus Jacobse –

 

Recept bij de tweede dag
Water…. Soep bestaat uit voornamelijk water, daarom deze keuze.

Groene groentesoep met amandelmeel

 

 

De derde dag 3:  Groene Aarde

God zei:
‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen:
zaadvormende planten en allerlei bomen
die vruchten dragen met zaad erin.’
– Genesis 1 vers 11 –

 

 

“Voel de levenslust van het jonge groen,
ruik de rijpe vrucht (…)
Het jonge groen,
het duurt een dag,
De oude boom,
een eeuwigheid
en onze tijd daartussen”.

Andries Govaart in:
Levend Huis, Ecospiritualiteit en schepping,
KOK, 2008

 

Recept bij de derde dag
Groene Kruidenpaté
Gestoofde courgette

 

 

De vierde dag:  Krachtbronnen

 God zei  ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen
om de dag te scheiden van de nacht.
(…)
God maakte de twee grote lichten,
het grootste om over de dag te heersen,
het kleinere om over de nacht te heersen,
en ook de sterren’.
– Genesis 1 vers 14 –

 

“Zon, maan en sterren tekenen de tijd,
dragen het leven aan het licht,
oorsprong, energie, beweging,
bron van kracht”.

Andries Govaart in:
Levend  Huis, ecospiritualiteit en schepping,
KOK, 2008

 

 

De zon is al eeuwenlang de grootste energieleverancier: fossiele brandstoffen werden in het verleden opgebouwd  (kool, olie en gas) en zonnepanelen in het heden. Ook de maan zorgt door eb en vloed voor energiestromen.

Daarom een  recept voor een salade met lichte kleuren. Voor de bereiding van dit recept hoeft niet gekookt te worden dus wordt geen gas, petroleum of kolen verbruikt.

Recept bij de vierde dag:
Venkelsalade

 

 

De vijfde dag:  Vissen en Vogels

God zei:
‘Het water moet wemelen van levende wezens,
en boven de aarde,
langs het hemelgewelf,
moeten de vogels vliegen’.
– Genesis 1 vers 20 –

 

 

“Het water wemelt van levende wezens,
Alles krioelt en kruipt,
en zwemt en zinkt. (..)
Vogels bevolken de lucht,
gevleugelde dieren het land.
Ze voeden zich
en worden voedsel,
alles naar zijn soort,
Ieder naar zijn aard”.

Andries Govaart in:
Levend  Huis, ecospiritualiteit en schepping,
KOK, 2008

 

Een visschotel zou gepast zijn op deze dag. Vis is in het Grieks ICHTUS.
Let wel op of de vis gevangen is in open water en de soort niet bedreigd wordt.

Omdat we ons bij de keuze richten op het vegetarische kookboek van Claris Beatrijs Corvelyn, hierbij een recept voor een eiersalade.

Recept bij de vijfde dag
Eiersalade

 

 

Dag 6  Dieren en mensen

 God zei:
‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen:
vee, kruipende dieren en wilde dieren.’

God zei:
‘Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken’. (…)
Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten
en alle vruchtbomen op de aarde, dat zal jullie voedsel zijn.’

– Genesis 1 vers 24-28 –

 

“Hoor, een stem klinkt:
aardbewoner, kom tot leven. (…)
Wij krijgen onze plaats
en eten wat zich aandient,
donker zaad en malse gewassen,
geen leven wordt genomen,
geen bloed wordt vergoten”.

Andries Govaart in:
Levend  Huis, ecospiritualiteit en schepping,
KOK, 2008

 

Herfst: de oogst van vruchtbomen- dat zal jullie tot voedsel zijn-.
Daarom twee recepten van boomvruchten die in de Bijbel genoemd worden:
de dadelpalm en appelboom.
Voor  de betekenis zie rechts: dadel en appel

 

Recept bij de zesde dag
Beleg voor een lunch…

Dadelbeleg met zonnebloempitten
Appelboter

 

 

Dag 7  Rustdag

 Op de zevende dag
had God zijn werk voltooid,
op die dag rustte hij van het werk
dat hij gedaan had.
– Genesis 2 vers 1 –

 

 

“Geef ons plezier in wat gereed is,
schenk ons vrede met wat onaf is.
Wek in ons de sabbatsrust
dat wij werken kunnen staken. (..)
Geef ons oog
voor de draagkracht van de aarde,
dat wij uw schepping niet uitputten
maar dat wij allen rusten in uw vrede”.


Andries Govaart in:
Levend  Huis, ecospiritualiteit en schepping,
KOK, 2008

Rusten.. nieuwe energie opdoen..
na afloop van een viering  samen koffie drinken?
Hierbij een recept voor bij de koffie:
een reep die nieuwe energie geeft maar  geen energie kost?

Recept bij de zevende dag
Muesli-Rijstwafelrepen

 

 

 

Recepten:
Claris  Beatrijs Corveleyn uit het boek Clara’s Bron,
recepten voor eenvoudig leven en (h) eerlijk koken. Berne Media, 2017.