Scheppingsperiode

 -van 1 september tot 15 oktober –

 

 

Sinds de eerste oecumenische Europese Kerkenconferentie in 1989 in Basel, besteden de gezamenlijke kerken –  orthodox, protestant en katholiek –  in september en de eerste week van oktober extra aandacht aan de schepping. Natuur en milieu krijgen op de grens van zomer en herfst, binnen de kerken speciale aandacht.
Daarbij is de eerste dag van deze bijzondere tijd – 1 september – uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de Schepping.

 

 

 

Recepten voor de 
Zeven scheppingsdagen:

– dag 1: Licht
– dag 2: Water
– dag 3: Groene aarde
– dag 4: Krachtbronnen
– dag 5: Vissen en vogels
– dag 6: Dieren en mensen
– dag 7: Rustdag

 


Schepping en andere thema’s

De recepten voor de periode van de schepping zijn goed te combineren met thema’s die al bestaan in veel kerken zoals:

 

 

 

 

foto: Wilma Meershoek