Herfst

De herfst is soms vriendelijk,  zonder grote overgang van nazomer naar stille dagen met mist en lage zon, maar soms fel met stormen en regens. De herfst staat in het teken van de oogst van rood fruit, bessen en druiven en van de vruchten uit de boomgaard zoals appels en peren; Daarnaast is er de oogst van de slachtmaand november.

 

 

 

 

September

Periode voor de schepping
De tijd van 1 september tot  4 oktober, wordt in kerken ook wel ‘periode voor de schepping’ genoemd, omdat de Europese kerken in die tijd extra aandacht willen schenken aan natuur en milieu en de bedreiging daarvan.

Ziekenzondag
2e zondag van september
De heilige Rochus is de patroonheilige voor zieken.
Hildegard van Bingen schreef recepten o.a. met spelt, een graan waaraan zij vele goede eigenschappen toekende.
De “Zonnebloem”- vereniging, zet zich in voor langdurig zieken

Startzondag
3e zondag van september
De viering dat er weer een nieuw seizoen mag beginnen rond kerk en gemeente wordt startzondag genoemd.

Vredesweek
3e week van september
En de 21ste is de Dag van de Vrede.

Michaëlmas
Sint Michaël  betekende in de oude christelijke traditie de overgang van de zomer naar de herfst. Michaël is in de bijbel één van de aartsengelen. Hij is een bestrijder van goed en kwaad.

 

 

Oktober

Wijnmaand. Het is de maand waarin de oogst van de druiven wordt voltooid en het maken van wijn volop in gang is.In de bijbel wordt Israël als volk vergeleken met een wijnberg en wijnstok – Hosea 10 vers 1. Tijdens wijnoogstfeesten was het destijds de gewoonte om het verbond tussen Israël en God te vieren en uiteraard werd wijn daarbij gebruikt. In het nieuwe testament wordt Jezus de ware wijnstok genoemd – Johannes 15 vers 1-15.
Druiven worden geperst, het sap van rode druiven is als bloed, maar de wijn is een soort levenselixer voor de mens. Wijn schenkt vreugde in verbondenheid.


Franciscus van Assisi
Franciscus is de schrijver van het Zonnelied, een ode aan de schepping.
Alle schepselen waren voor hem broeders en zusters.
Door de verbondenheid van Franciscus met de hele schepping werd hij in 1979 uitgeroepen tot beschermheilige van ecologen en milieubeschermers
Dierendag valt op zijn naamdag: 4 oktober.

Israëlzondag
??

Wereldvoedseldag
16 oktober
World Food Day is in het leven geroepen om met zijn allen in ieder geval één dag per jaar stil te staan bij deze grote voedselvraagstukken en te zoeken naar oplossingen en mogelijkheden die we in Nederland te bieden hebben en de dingen die wij kunnen aanpakken om ervoor te zorgen dat het voedselsysteem meer in balans is.

Oogstdankdag
Stilstaan bij de goede gaven van de aarde is één van de tradities die nog steeds in gebruik is in veel kerken. Meestal is het een dag in oktober maar in Zeeland waar de oogst van suikerbieten tot ver in november doorgaat, wordt de oogstdankdag in november gevierd.

 

 

November

Voleindingszondagen of Gedachtenis.

  • 1 nov – Allerheiligen
  • 2 nov – Allerzielen
  • Laatste zondag van het kerkelijk jaar

De laatste zondagen van het liturgisch jaar zijn de voleindingszondagen
1 en 2 november worden de overledenen herdacht in een viering in katholieke kerken.
In protestante kerken is die  viering op de laatste zondag van het liturgisch jaar, voor advent begint.
Het zijn dagen waarop we onze vergankelijkheid onder ogen zien en in het bijzonder de overleden geliefden dicht in onze herinnering zijn.

 

 

Recepten bij de herfst

Salades:

Gebak

Broodbeleg