St. Isidorus (15 mei)

 

Isidorus was, als zoon van een landarbeider, een eenvoudige maar vrome boerenknecht.
Bij het bewerken van het land werd hij vergezeld door engelen.
Hij is de beschermheilige van de boeren en tuiniers.

 

Volgens een legende zou Isidorus in een strenge winter gemerkt hebben dat de vogels verhongerden. Hij voerde ze toen de helft van zijn zaaigraan.De halfvolle zakken bleken weer gevuld toen hij wilde gaan zaaien.

 

♦ Recepten: