St. Hildegard van Bingen (17 september)

 

Hildegard (1098-1179) wordt in 1136 abdis van een benedictinessenklooster bij Bingen en schrijft daar een groot aantal boeken met betrekking tot gezondheid, met name over de samenhang tussen geestelijk en lichamelijk welzijn, voeding en kennis van de natuur.

Zij componeert muziek en schrijft liederen en gebeden.
Centraal staat bij haar de leven-scheppende kracht viriditas die in de schepping overal aanwezig is. Viriditas betekent  ook ‘groene levenskracht’.  De levende Eeuwigheid zelf is de kracht tot groeien en bloeien.

‘O groene vinger Gods,
waarmee Gij uw planten verwekt,
Gij licht in de hoogte als een zuil,
Gij grootste kracht door God geschapen’

– Hildegard van Bingen –

 

 

 

Spelt

‘Spelt is het beste graan.
Spelt werkt verwarmend en is
hoogwaardiger en milder
dan alle andere graankorrels’
.

– Hildegard van Bingen –

 

Spelt is het bijbelse oergewas waaraan zij grote gezondheidswaarde hecht:
Spelt wordt in Nederland onder meer door de trappisten abdij in Zundert verbouwd.

 

♦ Recepten:

 

 

Bron:
Hildegard van Bingen
Kookboek, samengesteld door Wighard Strehlow, Fontein, 1997.