St. Cunegonde (3 maart)

st. Kunegonde Bamberg

 

St. Cunegonde van Luxemburg was getrouwd met keizer Hendrik II.
In 1006 werd het bisdom Bamberg gesticht – op aandringen van Cunegonde.
De keizer Hendrik II en zijn vrouw lieten daar een kathedraal bouwen met klokken die hun naam dragen. Zij zijn beide in de kathedraal begraven.

In Bamberg worden nog steeds op 3 maart, de feestdag van St. Cunegonde, speciale zogenaamde Kunigundenringen gebakken. Aan die ringen ligt een legende ten grondslag die verwijst naar haar trouw en verbondenheid met haar man.

Op een dag hoorden zij beiden de klokken van de kathedraal luiden: de ene klok – met de naam van Cunegonde – met een vrolijke klank, maar de  klok van haar man Henry de keizer- klonk dof en somber (haar man zou als eerste sterven). Cunegonde wierp toen van grote afstand haar trouwring naar haar klok, waarop die de toon aannam van die van haar man. Vandaar de ringen die op een bijzonder manier aan haar trouw blijven herinneren.

Een andere legende verhaalt dat een gevlochten krans van tijm zwangere vrouwen voorspoed brengt, als herinnering aan het leverkruid dat haar naam draagt en de 580 geneeskrachtige kruiden die op het plafond in de Michaëlskerk in Bamberg te zien zijn. Deze kerk hoorde aanvankelijk bij een benedictijner abdij die door keizer Hendrik II gesticht werd.

Eupatorium cannabinum – koninginnekruid,

 

♦ Recepten: