St. Brigitta (1 februari)

Keltisch kruis

 

 

Mogelijk werden rond het feest van de wende van winter naar lente (Imbolc), dat op deze dag gevierd werd, speciale broden gebakken en heeft men dat in de Keltisch-christelijke traditie ‘ingekleurd’ door de broden in te kruisen.

Ook werd de naam en de feestdag van St. Brigtta (Brigid van Keldare) op 1 februari daaraan gekoppeld als beschermheilige van onder meer landbouwers en vee.

 

 

 

♦ Recepten