Maria Lichtmis

2 februari:
Opdracht van de Heer in de tempel

 

 

 

 

Op het feest van de Opdracht van de Heer, veertig dagen na Kerstmis, sluiten wij officieel de Kersttijd af. Het feest heeft met het nieuwe leven van Jezus en Maria te maken. Ruimte voor nieuw leven breekt aan.

Al sinds 496 is in de kerk de gewoonte om de ontmoeting te gedenken tussen Simeon en het kind Jezus in de tempel. Maria en Jozef kwamen daar om volgens de wet, traditiegetrouw, hun eerste zoon op te dragen aan God. Als Simeon het kind in zijn armen neemt looft hij God met de woorden:

(…) met eigen ogen heb ik gezien…
een licht dat geopenbaard wordt…
– Lucas 2, 22-40

 

Op het feest van de Opdracht van de Heer staan we ook stil bij de mensen die zich op een bijzondere wijze zich aan de Heer toewijden; de religieuzen. Paus Franciscus schreef voor deze mensen:
‘Wie Christus in het centrum plaatst van zijn eigen leven, plaatst zich niet langer centraal. Hoe meer je jezelf met Christus verenigt en hoe meer Hij het middelpunt van je leven wordt, hoe meer Hij je uit jezelf haalt en opent voor anderen. Wij zijn niet het middelpunt. Wij zijn ten dienste van Christus. Wie de Heer ontmoet heeft en trouw volgt is een boodschapper van de vreugde’.

 

De feestdag werd “Maria- Lichtmis” genoemd, maar heet nu “De opdracht van de Heer in de tempel” , een naam die recht doet aan het evangelie.

De naam “Maria Lichtmis” herinnert aan de traditie dat men lichtprocessies hield en het accent van het feest op Maria lag. Zo kon men hulde brengen aan Maria de moeder van de Heer die het nieuwe leven gaf. Meer en meer werd het ook een ‘vrouwendag’ als herinnering aan de moeder van Jezus.

Het is de aanleiding om op deze dag kaarsen te zegenen en mee naar huis te nemen als verwijzing naar het licht van de Eeuwige, Immanuël – God- die in ons wil wonen en ons wil verlichten als de weg donker is.

 

Pannenkoeken

Vanouds worden in kloosters en Abdijen pannenkoeken gegeten. Het is een manier om het kerstperiode af te sluiten. De goudgele ronde pannenkoek verwijst naar de zon die het licht van Christus symboliseert. Christus die het centrum is voor de religieuzen.

In Frankrijk en België is het traditie op deze dag
pannenkoek te eten. Daar zegt men:

‘Onze-Lieve-Vrouw-schudt-de-pan’

In Nederland zeggen de oude mensen:
‘Op Lichtmis is geen vrouwke zo arm
of zij maakt haar panneke warm’.

Volgens de Fransen brengt het geluk als je met de rechterhand de pannenkoek kunt omgooien en weer in de pan kunt opvangen terwijl je in de linkerhand een gouden munt of geldstuk houdt.

Na 2 februari breekt een nieuw leven aan, in Duitsland staat vandaag het laatst de Kerststal in huizen en kerken. Om deze dag af te sluiten worden daar veel koeken gegeten, om zó op het nieuwe leven te feesten.

Daarom hier enkele pannenkoek-recepten en koeken waarmee je op deze dag kan feesten.

 

Recepten bij Maria Lichtmis

Pannenkoeken met variaties
Pannenkoeken met licht en levenskracht
Pastinaakpannenkoeken
Pompoenpannenkoeken 
Kip-kerrie Wraps