Epifanie

 

 

 

 

In de liturgische periode in januari die we
Epifanie noemen, wordt de betekenis van
de menswording van God gevierd:
“ het aan het licht komen van Jezus”

 

 

 

Het feest is een teken van nieuw leven door God geïnspireerd.
Drie momenten hebben in deze tijd de aandacht:

  • Driekoningen: de wijzen uit het oosten komen het kind geschenken brengen.
    Drie heidense figuren als beeld van de drie toenmalig bekende continenten
  • Doop van Jezus door Johannes in de Jordaan
    De Jordaan is de grensrivier tussen woestijn en vruchtbaar land
  • Bruiloft te Kana.
    Het eerste optreden van Jezus in het openbaar.

Epifanie wordt afgesloten door Maria Lichtmis, op 2 februari.
Het feest waarbij ouders, volgens Joodse traditie,
hun eerstgeboren kind, 40 dagen na de geboorte, in de tempel opdragen aan God.
Simeon, de priester, ziet in het kind het Licht der Wereld.

Bovengrondse groenten

Epifanie betekent letterlijk ‘aan het licht komen’:
het donker voorbij en groeien naar het licht.
Het kind is geboren, brengt licht in de duisternis, steeds meer zichtbaar.
Tegenover de Adventsgerechten met de ‘ondergrondse groenten’
kent Epifanie juist maaltijden met ‘bovengrondse groenten’.

Klik hier voor recepten met deze symboliek.

 

 Recepten bij Epifanie

 

Driekoningen
6 januari
Een heldere ster wijst de drie wijzen naar de kribbe, naar het licht van God .

 

 

Maria lichtmis 
1/2 februari
Afsluiting van Epifanie