Hemelvaart

Uit het oog, niet uit het hart!

Het verhaal is bekend: op de 40ste dag na Pasen gedenken christenen dat Jezus op aarde uit het zicht verdwijnt en opgenomen wordt in het oneindige hemelse licht van de Eeuwige.

Zijn leerlingen blijven achter met de opdracht – Handelingen 1, vers 2 – om vanuit dat licht recht te doen en dienstbaar te zijn aan de hele schepping -Marcus 16,19-20.

Ze blijven naar de hemel staren totdat twee mannen in witte kleren hen de weg op aarde wijzen – Handelingen 1, 1-11. Het boek Handelingen verhaalt dat de leerlingen kort daarna de heilige Geest ontvangen en vanuit die liefdevolle levenskracht hun leven vrucht zal dragen.

De vruchten van de Geest krijgen bij Paulus namen als:
liefde, vreugde, en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid,  geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing – Galaten 5 vers 22.

De traditie van de kerk vat ze samen in zeven woorden:
wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, kennis en respect.

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepten bij Hemelvaart:

Kervelsoep

Aardappelschuitjes
Hemelse kruidenstoof

Hemelse pudding
Een luchtig toetje, mousse met aardbeien