Maria van Magdala

De vele Maria’s in het evangelie worden gemakkelijk door elkaar gehaald. In de middeleeuwse legende wordt Maria van Magdala geïdentificeerd met Maria van Bethanië, de zuster van Martha en Lazarus en met de naamloze zondares die Jezus voeten zalfde (lucas 7).

Na Jezus dood reizen Maria Magdalena, haar zogenaamde zus Martha en haar broer Lazarus over de Middellandse Zee. Ze stranden bij Marseille en verkondigden het evangelie in Frankrijk. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume in de Provence beroemt zich op de grot waarin Maria Magdalena als kluizenares geleefd zou hebben.

 

 

Maar een monnik zou al in de negende eeuw haar gebeente naar de basiliek van Vézalay hebben gebracht. Eeuwenlang proberen pelgrims in deze basiliek via Maria Magdalena geraakt te worden door het geheim van Jezus. Haar reliek, een vingerbeentje, ligt in de crypte van de Sainte Madeleine.  

 

In de kerk en kloosters wordt sinds 2016 op 22 juli het feest van Maria speciaal gevierd omdat zij door Paus Franciscus in 2016 geplaatst is tot de rang van de Apostelen en zo kreeg zij ook de titel van de Apostel van de Verrijzenis.

 

 

Recepten bij Maria Magdalena

Magdalena-vingers

 

Bron:
‘Zalig gebakken’
Marianne Geurtsen en Bep Willers-van Oostwaard
Uitgeverij Berne Media.