Bijbelse vruchten

Vruchten van het veld

 


‘Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten jullie de eerste schoof van je gerste-oogst naar de priester brengen. De priester moet de schoof ten overstaan van de HEER omhoog heffen opdat die als offer zal worden aanvaard’.

– Leviticus  23 vers 9-12 –

 

 

Dat land, in deze bijbeltekst, wordt gekenmerkt als een vruchtbaar land,
zeven ‘vruchten’ worden hier genoemd:

een land van tarwe en gerst, van wijnstokken,
vijgenbomen en granaatappelbomen,
een land van olijven en honing

-Deuteronomium 8 vers 8′.

 

Bijbelse vruchten

Oorspronkelijk was Pesach voor het Joodse volk het feest van de eerste gerst-oogst.
De herinnering aan de uittocht uit Egypte is daarmee later verbonden .

 

50 dagen later is het tweede agrarische feest, het Wekenfeest, waarop men de eerste vruchten van het veld naar de tempel bracht.
In de Misjna – het boek met mondelinge overleveringen- staat dat mensen van veraf gedroogde druiven- rozijnen- dadels en vijgen meebrachten.

In de joodse traditie is dit het Wekenfeest waaraan later de ontvangst van de Thora, de vijf boeken van Mozes, werd verbonden.

In de christelijke traditie herinnert Pinksteren aan het getal vijftig – in het Grieks Pentacosta – en de Geest van God.
In het evangelie wordt gesproken van vruchten van de Geest – Galaten 5 vers 22.

 

Vijg en Vrede

‘Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
Ieder zal zitten onder zijn wijnrank
en onder zijn vijgenboom,
door niemand opgeschrikt’.

Micha 4 vers 3-4

 

Olijven- en amandelbomen, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, komen van oorsprong voor in Israël.

 

Vijgen 

 

 

De vijg met haar vele zaden is een beeld van vruchtbaarheid. De vijg was in de tijd van de bijbel een belangrijke voedselbron omdat hij door het hoge suikergehalte gedroogd kon worden en tot koeken geperst. In het bijbelboek Deuteronomium 8 vers 8 wordt de vijg dan ook genoemd als één van de zegeningen van het beloofde land.

 

 

 

Druiven

September/oktober is de tijd van druiven.
Druiven komen in de bijbel voor:
Gij zijt de ranken die goede vruchten draagt’

Tijdens het laatste avondmaal heeft Jezus Christus zijn vrede na gelaten.
Zijn vrede laat hij ons na.
‘De vrede van de hemel zij met jou’

 


Dadels

 

 

Van de dadelpalm komen smakelijke en voedzame vruchten, die evenals de vijg, gedroogd kunnen worden. Omdat hij recht omhoog groeit – “recht door zee’ – en goede vruchten geeft wordt het een beeld van de rechtvaardige.

‘Rechtvaardigen groeien op als een palm (…)
zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris’.

Psalm 92 vers 13-14

 

 

Olijven

 

 

 

 

De olijfboom kan goed overleven onder barre omstandigheden; er zijn bomen die minstens 1000 jaar oud zijn.
De olijfboom geeft pas na ongeveer 4 jaar vruchten die eerst groen zijn en later inkleuren tot bijna zwart.

 

 

Amandelen

 

Amandelbomen komen algemeen voor in de landen van rond de Middellandse Zee. Het zijn de eerste bomen die bloeien na de winter.  In de bijbel is de amandel een beeld van bevestiging en uitverkiezing. Lees Numeri 17 vers 23, lees ook Jeremia 1 vers 11. Knoppen en bloemen worden ter versiering in de luchter voor de ark van het verbond nagemaakt, lees Exodus 25 vers 31-35.

 

Granaatappels

 

 

 

 

Toen de twaalf verspieders terugkwamen uit het land Kanaän, namen ze naast druiventrossen ook granaatappels en vijgen mee, zo lezen we in Numeri 13:23.

 

 

 

Recepten met bijbelse vruchten

Salade met bijbelse vruchten
Pashka