Bijbelse kransen

Een passende vorm voor advent- en kerstgerechten is de kransvorm.

In de bijbel, 2 Timoteüs 4 vers 8, is sprake van de krans van gerechtigheid.
Een cirkel is de basisvorm van een krans, er is geen begin en geen einde.
De cirkel verwijst naar God.

Het groen van de kransen in de kerk verwijst naar leven dat niet dooft, naar levenskracht verscholen in duisternis.

Zo verwijzen Adventskransen naar de rechtvaardige die we verwachten,
naar de zoon van God op aarde die licht in de duisternis is, vrede en recht gestalte geeft.

 

◊      ◊     ◊

Recepten bij een bijbelse krans

Basiskrans
Vulling voor de basiskrans