Advent en Kersttijd

 

 

 

 

 

888

888

Tijd van Advent en Kerstmis
is de tijd van de verwachting
en
het wonder van de geboorte.

 

888

888

Advent


In het liturgisch jaar is de advent een verstilde tijd waarbij de aanstaande moeder Maria een belangrijke rol speelt, waarin Johannes de Doper de komst van Jezus aankondigt en de profeet Jesaja dromen heeft van een ongekende vrede op aarde (een kind dat speelt bij het hol van een adder, leeuw en rund vreten samen hooi en een kind kan ze weiden…).

 

Kerst

Precies in de donkerste tijd van het jaar, de dag het kortst, de nacht het langst, wordt het licht geboren. Natuurlijk stoelt de datum van viering van de geboorte van Jezus op een oud midwinterfeest, het is een kerstening (christening). Het licht van de geboorte van Jezus verlicht onze wereld en ons leven en de herders zien dat het eerst.

 

Het licht van God verschijnt in een mensenkind en doorbreekt het duister – Johannes 1,1-9. Daarom wordt de geboorte van Jezus gevierd als de zon weer in kracht toeneemt, de zogenaamde winterzonnewende.

In de periode voor Kerst wordt naar dit licht toegeleefd door bijvoorbeeld elke week een kaars extra aan te steken op de adventskrans of door een ster op te hangen.

 

De kersttijd wordt op 2 februari afgesloten, 40 dagen na 24 december.
Dan wordt Jezus volgens de wet van Mozes gewijd aan de Eeuwige en vindt de reiniging plaats van de moeder – Leviticus 12, 2-8.
Vanaf de zevende eeuw viert de Romeinse kerk in navolging van de kerk in het Oosten, dat Jezus door Maria en Jozef aan de Heer wordt opgedragen. In de tempel bevestigt Simeon dat Jezus een licht voor allen is – Lucas 2, 22-39.
De katholieke kerk noemde dit feest “Maria Lichtmis”.
Het was gewoonte om dan de resten van de kaarsen op te branden en om de kaarsen die men in huiselijke kring zou gebruiken, te wijden.

 

◊  Kerstlegende

Volgens de legende staat in de Kerstnacht om 12 uur de tijd stil:
de bijen beginnen te gonzen in hun korven.
De haan kraait: “Christus natus est” = “Christus is geboren”.
De os hoort het en roept “Ubi, Ubi?” = “Waar, waar..?”.
De geit blaat “Bèèhtlehem” terwijl de ezel balkt “Eamus, eamus” = ” Laten we gaan”.
De hele schepping is ontroerd.

 

 

 


Boeren leggen op kerstavond hooi buiten de stal
dat door de dauw van de kerstnacht gezegend wordt.
Dit hooi krijgen de dieren op kerstmorgen als eerste te eten.
Franciscus vroeg zijn medebroeders met kerst de dieren extra te voederen.

Recepten voor de Advent

Recepten voor de Kerst

Bijbelse kransen