Pasen en Paastijd

Pasen is de ‘overgang’ van dood naar leven. Daarover worden in de Paasnacht verhalen gelezen zoals de redding door de zondvloed, het offer van Abraham, de doortocht door de zee, enz.
Pasen, het feest van de opstanding uit de dood, verbinden we met het voorjaar. Behalve de datum wordt na een donkere tijd het nieuwe leven zichtbaar in de natuur.

Joods Paasfeest

Het joodse Paasfeest, Pesach, wordt gezien als de voorloper van het christelijke paasfeest. Dit wordt ook wel het feest van de ongezuurde broden genoemd, waarmee oorspronkelijke de eerste oogst van het nieuwe jaar werd gevierd. Tegenwoordig wordt de Exodus, de uittocht van het Joodse volk uit Egypte, herdacht. Het belangrijkste ritueel van dit Joodse feest is de Seder, de vooravond van Pesach, waarbij diverse symbolische gerechten worden gegeten.
Lees verder over de sedermaaltijd

 

Christelijk Paasfeest

Met Pasen vieren de christenen de verrijzenis van Jezus Christus, de opstanding uit zijn graf, op de derde dag na zijn kruisdood.
De datum waarop het christelijke Pasen valt verschilt van jaar tot jaar, omdat het berekend wordt aan de hand van de eerste volle maan in het nieuwe jaar.
Het begin van de lente wordt al sinds mensenheugenis gevierd. Er zitten ook nu nog voorchristelijke elementen in de viering van het Paasfeest, zoals het ophangen van paaseieren in de bomen.

 

Eieren

Jezus vierde in zijn joodse traditie, Pesach het paasfeest. Dat paasfeest herinnert  aan het nieuwe leven door het slachten van de eerst eerstgeboren lammetjes als offer aan God. Thans is Pesach vooral het feest van de herdenking van de bevrijding van de onderdrukking, waardoor nieuw leven in een nieuw land mogelijk werd.

In de huidige Pesachviering, ligt op de zogenaamde seiderschotel een ei samen met andere ingrediënten. Aan de hand van deze ingrediënten worden aan tafel de verhalen van de bevrijding verteld. Het ei wordt in de joodse traditie ook verbonden aan verhalen en tradities rond de dood.

88

Het ei is ook in bijbels perspectief, een verwijzing naar de verborgen levenskracht. Eieren bevatten een belofte van leven, van hoop op nieuw leven dat wordt doorgegeven. In de vastentijd zijn ze prima bruikbaar als vleesvervanger. In kloosters werden dan ook allerlei variaties bedacht om eieren te bereiden. Klik hier om gewone eieren op een bijzondere manier te kleuren.

Paasbroden

 

Traditiegetrouw worden feestelijke broden gegeten met Pasen. Vele versies uit diverse landen en streken zijn bekend. Meestal gaat het om een brood dat extra gevuld is met krenten, rozijnen, oranjesnippers, amandelspijs etc.

 

 

De vorm heeft soms een speciale betekenis:

  • Vlechtvorm: twee of drie strengen die tot vlecht worden gebonden
    -Twee strengen: hemel en aarde, leven en dood verbonden
    -Drie strengen; verwijzing naar de drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest.
    Janny de Moor vertelt dat in de Joodse traditie de drie strengen van het speciale sabbath-brood (challe) naar waarheid, vrede en gerechtigheid verwijzen
  • Rond: geen begin, geen einde, de eeuwigheid, continuïteit van de liefde
  • Vierkant: vier gelijke zijden (gelijkheid, gerechtigheid) zoals het grondpatroon van het nieuwe Jeruzalem
  • Driehoek (gelijkzijdig): abstracte verwijzing naar de drie-ene God

 

Recepten bij Pasen en Paastijd

Paasbroden

Paaskoekjes en taart

Voor de lunch

Paasmaaltijd
met lente-groene gerechten:

Nagerecht