Vis

Vis is een goede vleesvervanger, niet alleen in de veertigdagentijd.
Vrijdag, visdag herinnert aan Goede Vrijdag, aan de dag dat Jezus aan het kruis stierf.
Het Griekse woord voor vis ICHTUS, is een korte, krachtige geloofsbelijdenis:

‘Iesous Christos Theou Uios Soter’
‘Jezus Christus, Gods Zoon, verlosser’.

De apostel Petrus was visser, maar werd ‘visser van mensen’.
Op www.goedevis.nl vindt u informatie over de duurzaamheid van vis.

 

 

 

Recepten met vis: