Vasten – 6e week

Leven
-de dood voorbij

 

Lezen:
-Matteüs 21: 1-11
-Marcus 11: 1-10
-Lucas 19: 28-41
-Johannes 12: 12-16

 

 

Op de 6e zondag van de veertigdagentijd is het Palmzondag, een dag waarop de intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat en zijn naderende lijden en sterven.
Zijn intocht wordt ondersteund door juichende mensen met groen (palm)takken.
Het groen is een verwijzing naar leven, naar het nieuwe leven, uitgebroken uit de banden van de dood.

Recepten

 

Tekst:
Tini Brugge