Vasten van Week tot Week

 

De bijbelverhalen in de veertigdagentijd verwijzen naar de tocht van Jezus  vanuit de woestijn naar Jeruzalem, zijn sterven en leven. Natuurbeelden in die verhalen belichten het geheim van dood en leven. De recepten sluiten aan bij die beelden. Het lezen van de desbetreffende bijbeltekst is een passende aanvulling. Eet daarbij brood en breek dat voor elkaar. Op weg gaan naar Pasen is een tocht vanuit de onherbergzame woestijn naar de paastuin van het nieuwe leven.

 

De klassieke bijbellezingen in de veertigdagentijd, ook wel ‘vasten’ genoemd, vormen het ‘lesmateriaal’ als voorbereiding op de doop van volwassenen met Pasen. De recepten sluiten aan op beelden en thema’s in die lezingen.

 

————–

 

 

1e week · Woestijn
Verzoeking: 
‘de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.’

 

 

 

2e week · Berg
Bevestiging van Jezus:
‘zijn kleren werden wit als het licht ‘

 

 

 

 

3e week · Water
Bron:
‘Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden.’

 

 

 

4e week · Licht  
Licht:
‘Ik was blind, en nu kan ik zien’

 

 

 

 


Halfvasten

De vasten-gebruiken worden licht doorbroken.

 

 

 

5e week · Bevrijding
Dood, aarde:
‘ haal de steen weg… maak de doeken los, en laat hem gaan’

 

 

 

6e week – Leven
De dood voorbij:
‘ uitbreken uit de banden van de dood’

 

 

 

————–

 

Tips:
– lees voorafgaande aan de maaltijd de bijbeltekst
– wissel met elkaar uit wat daarin aanspreekt
– laat de kok iets vertellen over het gerecht, of er bijbelse kruiden of andere bijbelse ingrediënten inzitten en zo mogelijk waarom
– eet in stilte en wissel na de maaltijd ervaringen uit.

 

 

 

Tekst:
Hemelse Spijzen
Tini Brugge