Vastentijd van week tot week

De klassieke bijbellezingen in de veertigdagentijd vormen het ‘lesmateriaal’ als voorbereiding op de doop van volwassenen met Pasen. De recepten sluiten aan op beelden en thema’s in die lezingen.

Tips:
– lees voorafgaande aan de maaltijd de bijbeltekst
– wissel met elkaar uit wat daarin aanspreekt
– laat de kok iets vertellen over het gerecht, of er bijbelse kruiden of andere bijbelse ingrediënten inzitten en zo mogelijk waarom
– eet in stilte en wissel na de maaltijd ervaringen uit.

1e week · Woestijn

Matteüs 4,1-11; Marcus 1,12-15; Lucas 4,1-13
‘de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.’
In Vlaanderen noemt men dit brood- en kaaszondag. Op deze dag gebruikte men zeven (het getal van de Geest) soorten brood. Men ging op bezoek bij vrienden en werd overal onthaald op kaas en brood.

2e week · Berg – bevestiging van Jezus
Matteüs 17,1-9; Marcus 9,2-10; Lucas 9,28-36)
– zijn kleren werden wit als het licht –
– het manna leek op korianderzaad, maar dan wit (Exodus 17,31)

3e week · Water
Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden. (Johannes 4, 5-42)

4e week · Licht / zien en inzien / Licht van de wereld
Johannes 9, 1-41
‘Ík was blind, en nu kan ik zien’

Halfvasten
Op de vierde zondag van de veertigagentijd (Laetare) breekt het licht van pasen al wat door. De liturgische kleur in de kerk verandert van paars in roze. De vasten-gebruiken worden licht doorbroken, bijvoorbeeld door het eten van …

  • zwarte pruimenvlaai (zie recept Hemelse Spijzen pg. 57)
  • Simnel cake

5e week · dood/ aarde/bevrijding
Johannes 11, 1-45
‘ haal de steen weg… maak de doeken los, en laat hem gaan’

6e week · Leven


.