Vasten of Veertigdagentijd

QumranEinGedi_00008

ACTUEEL: 2 nieuwe recepten – Vastenkoekjes en Koolsoep

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”
Mattheüs 4:1-4

De naam veertigdagentijd refereert aan aan de periode die Jezus in de woestijn doorbracht. Het getal 40 heeft in de bijbel de betekenis van overgang van de ene periode naar de volgende en komt vaker voor. Mozes bijvoorbeeld verbleef 40 dagen en nachten op de berg Sinaï, zijn volk is 40 jaar onderweg van Egypte naar Israel en hij was 40 jaar toen hij besefte dat hij geen Egyptenaar is, maar tot het volk van Israel hoort.

Tussen Aswoensdag en Pasen zitten 46 dagen, maar omdat tradtioneel op zondag niet gevast wordt, wordt gesproken van de veertigdagentijd. De zondag is de herinnering aan de opstanding en is daarom een dag die steevast gevierd wordt in de Christelijke traditie.
In de katholieke traditie was het gewoon in deze periode, met uitzondering van de zondagen dus, geen vlees te eten. Dit is ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid aan te bevelen: vandaar dat in de periode recepten met vleesvervangers opgenomen zijn.

Hedendaagse vormen van vasten zijn bijvoorbeeld het afzien van alcohol, roken, televisie kijken.

De kookdominee Han Wilmink heeft een kookboek geschreven speciaal voor de vastentijd: Koken met passie.

Aswoensdag

Vastentijd van week tot week

Goede week met Witte Donderdag en Goede Vrijdag

Vleesvervangers

Noodrantsoenmaaltijd: Pannenkoeken gevuld met bonen en kruidensaus

Ethiopische Vastenkoekjes

Koolsoep met balletjes

 

.