Over ons

De website samen eerlijk eten is een van de groene websites van de Raad van Kerken. Deze websites hebben tot doel mensen van verschillende kerkrichtingen en buitenkerkelijken te voorzien van inspirerend en praktisch materiaal rond de zorg om de aarde. De websites worden financieel ondersteund door Kerk in Actie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.

De andere websites zijn:

  • Schepping vieren: Op deze website staan gedichten, gebeden, verhalen en vieringen, die allemaal samen met de thema’s klimaat, energie, water, aarde, voedsel en dieren
  • Symbolisch schikken: ideeën over het gebruik van milieuvriendelijke bloemen en materialen in samenhang met het kerkelijk jaar
  • Kerktuinen: Het terrein rondom kerkgebouwen wordt vaak alleen functioneel ingericht. Deze website helpt mensen deze ruimte tot een plaats te maken waar mensen op adem kunnen komen en inspiratie opdoen.
  • Kloostertuinen: Deze website heeft tot doel mensen te inspireren die op zoek zijn naar inspiratie en zingeving voor een zorgvuldige omgang met mens, natuur en milieu.
  • Kerk en milieu: Dit is één van de groene websites van de Raad van Kerken in Nederland die zich bezighoudt met vragen rond milieu en duurzaamheid: hoe ga je met de schepping om? Als exploitant? Als rentmeester? Als participant? Op deze website vindt u ook een agenda, waarin onder meer de verschillende activiteiten aangekondigd worden die samenhangen met deze website.

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op.

Zij ondersteunen ons:

l_RvKlogo_KiAl_knr

 

.