Maria Lichtmis

2 februari:
Opdracht van de Heer in de tempel

Veertig dagen na Kerstmis, is het sinds 496 in de kerk gewoonte de ontmoeting te gedenken tussen Simeon en het kind Jezus in de tempel. Maria en Jozef kwamen daar om volgens de wet, traditiegetrouw, hun eerste zoon op te dragen aan God. Als Simeon het kind in zijn armen neemt looft hij God met de woorden:

(…) met eigen ogen heb ik gezien…
een licht dat geopenbaard wordt…
– Lucas 2, 22-40

 

 

Het wordt de aanleiding om op deze dag kaarsen te zegenen en mee naar huis te nemen als verwijzing naar het licht van de Eeuwige, Immanuël – God- die in ons wil wonen en ons wil verlichten als de weg donker is.

De feestdag werd “Maria- Lichtmis” genoemd, maar thans “De opdracht van de Heer in de tempel” , een naam die recht doet aan het evangelie.
Tegenwoordig is het gewoonte om overgebleven kaars-stompjes van Kerst op te branden.

Meer en meer werd het ook een ‘vrouwendag’ als herinnering aan de moeder van Jezus die hem baarde, aan het licht bracht. Het bakken van pannenkoeken hoorde daarbij. Oude gezegden herinneren daaraan:

‘Op Lichtmis is geen vrouwke zo arm,
of zij maakt haar panneke warm’.

888
888
888

Recept bij Maria Lichtmis

Pannenkoeken met licht en levenskracht

 

 

 

Tekst en recept:
Tini Brugge naar een idee uit: Natuurlijk lekker,
Wijnanda Hogendoorn, KOK, 2014