Maria ten Hemelopneming

Is Maria Hemelvaart helder en klaar, dan is het een goed honingjaar

Maria Hemelvaart met zonneschijn, brengt veel en goede wijn

Tussen de Hoge en de Lage Lieve Vrouw zijn de honingbijen weer op schouw.

In bovenstaand gezegde wordt met de Hoge Vrouw de feestdag Maria ten Hemelopneming bedoeld, die in de katholieke kerk op 15 augustus wordt gevierd. Met de Lage Lieve Vrouw wordt 8 september, Maria-Geboorte bedoeld.
Omdat 15 augustus midden in de graanoogst valt, noemt men die dag ook wel ‘Onze Lieve Vrouwe halfoogst’. Vaak steekt men een paar korenaren bij een Mariabeeld. In de kruidenbundel die op die dag in sommige katholieke kerken gewijd wordt, ontbreekt het koren evenmin. De gewijde korrels uit deze aren werden aan het nieuwe zaaigoed toegevoegd.

Recepten met honing

Breekbrood

Druiventaart uit het Eshkoldal

.