Kerst en kersttijd

Licht
Het licht van God verschijnt in een mensenkind en doorbreekt het duister (Johannes 1,1-9). Daarom wordt de geboorte van Jezus gevierd als de zon weer in kracht toeneemt, de zogenaamde winterzonnewende. In de periode voor Kerst wordt naar dit licht toegeleefd door bijvoorbeeld elke week een kaars extra aan te steken op de adventskrans of door een ster op te hangen.

De kersttijd wordt op 2 februari afgesloten, 40 dagen na 24 december. Dan wordt Jezus volgens de wet van Mozes gewijd aan de Eeuwige en vindt de reiniging plaats van de moeder (Leviticus 12, 2-8). Vanaf de zevende eeuw viert de Romeinse kerk in navolging van de kerk in het Oosten, dat Jezus door Maria en Jozef aan de Heer wordt opgedragen. In de tempel bevestigt Simeon dat Jezus een licht voor allen is (Lucas 2, 22-39). De katholieke kerk noemde dit feest “Maria Lichtmis”. Het was gewoonte om dan de resten van de kaarsen op te branden en om de kaarsen die men in huiselijke kring zou gebruiken, te wijden.

Zie voor kerstrecepten ook hier

.