Driekoningen

In Mattheüs 2:1-18 wordt het verhaal verteld van de wijzen (sterrenkundigen) uit het oosten die op zoek gingen naar de nieuwe koning van de Joden. Zij vonden hem door een heldere ster te volgen.
10De ster ging voor hen uit en bleef stilstaan boven het huis waar het kind woonde.
11Zij gingen naar binnen en vonden het kind en Zijn moeder Maria. Eerbiedig knielden zij voor Hem neer. Zij gaven Hem kostbare geschenken: goud, wierook en mirre.

In latere kerstverhalen zijn deze wijzen tot drie koningen geworden. Op 6 januari wordt het feest van Driekoningen gevierd, ook wel Epifanie of de Openbaring van de Heer genoemd.

·> onze recepten

.